Supervision

Current Ph.D. Students:

 • Wei Zhang (joint supervision with Wei Gao), 2019 - present
 • Yixin Zhang, 2016 - present

Former Students: 

Ph.D. Students

 • Dongwei Wei, (joint supervision with Amy Wu), 2019

M.Sc. Students

 • Jeeyoung Lee, 2017
 • Chunlei Ge, 2015
 • Shengwei Hu, 2014
 • Yubin Hou, 2013
 • Sahar Eslami Nejad, 2013
 • Laura Warren (joint supervision with Yuehua Wu), 2011
 • Douglas Tsang, 2010
 • Weihong Kong (joint supervision with Steven Wang), 2010

Undergraduate Students

 • Min Jae Lee, 2020
 • Hanwen Zhang, 2019